फलों के नाम संस्कृत में

फलों के नाम संस्कृत में

9

हिन्दी                  संस्कृत

अनार –                    दाडिमम्
अखरोट –                अक्षोटम्
अमरुद –                 आग्रलम्
आम –                     आम्रम्
अंगूर –                     मृद्धीका
ककड़ी –                  कर्कटिका
काजू –                     काजवम्
कागजी नींबू –           जम्बीरम्


केला –                      कदलीफलम्
किशमिश –               शुष्कद्राक्षा
खरबूजा –                  खर्बुजम्
खजूर –                     खर्जुरम्
गूलर –                      उदुम्बरम्
चकोतरा –                 मधुकर्कटी
चिरौंजी –                   प्रियालम्
जामुन –                     जम्बु
तरबूज –                    कालिदन्दम्
धनिया –                    बीजधान्यम्

नासपाती –                अमृतफलम्
नारंगी –                     नारड्गम्
नारियल –                  नारिकेलम्
नींबू –                        जम्बीरम्
पिश्ता –                     अकोलम्
पोस्ता –                      पौष्टिकम्
बादाम-                      वातादम्
बेर-                           कर्कन्धु
मुनक्का –                   मधुरिका
सेव –                          सेवम्

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
%d bloggers like this: